عالتلفون

عالتلفون
بعد مئات آلاف من الشهداء والمعتقلين وبعد ملايين النازحين والمهجرين عم يحلوها عالتلفون، وهي مو أزمتنا نحنا عن جد متنا.

Episodes

We use cookies to give you the best possible experience on our website.Accept